Obowiązek raportowania schematów podatkowych – co warto wiedzieć?

bowiązek raportowania schematów podatkowych został narzucony przez przepisy unijne. Polski ustawodawca zdecydował się na wdrożenie tych przepisów już od 1 stycznia 2019 r. i dodatkowo poszerzył zakres raportowania. Zgłaszane będą nie tylko schematy transgraniczne, ale również krajowe, dotyczące podatków PIT, CIT i VAT. Do zgłaszania schematów podatkowych są zobowiązane wszystkie instytucje uczestniczące w przygotowaniu i [...]