PPK – jakie nowe obciążenia czekają pracodawców?

Zperspektywy pracodawców wdrożenie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych spowoduje zarówno wzrost kosztów pracy, jak i kosztów operacyjnych związanych z jego obsługą. Ponadto firmy będą narażone na ryzyko sankcji w przypadku niewłaściwej obsługi PPK. Obecnie trudno jest precyzyjnie oszacować, o ile wzrosną koszty pracy w przedsiębiorstwach po wdrożeniu PPK. Po części dlatego, że nie wiadomo, jak [...]