W razie pilnej pomocy oferujemy pomoc zdalną, która umożliwi szybką diagnostykę i rozwiązanie problemu na oczach klienta.

Klienci, z którymi nie wiąże nas stała umowa o świadczeniu usług oraz o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (w rozumieniu RODO), powinni przed zdalnym połączeniem pobrać, wydrukować, wypełnić, zeskanować i przesłać mailem do naszego biura – formularz zlecenia prac i umowy powierzenia, którego wzór jest zamieszczony na tej stronie – poniżej.

Przed połączeniem zdalnym proszę pobrać i uruchomić pobrany program. Numery wyświetlone w programie należy podać konsultantowi ERPService.

POBIERZ PROGRAM
POBIERZ OŚWIADCZENIE RODO